V červnu byl italský socialista [Giacomo] Matteotti zavražděn fašisty. V březnu 1924 byli zabijáci částečně osvobozeni, částečně odsouzeni, aby za pár měsíců znovu šli ve světle (Mussoliniho milosrdenství). Mussolini, násilník práva a lidstva ... >> více

Hölz je šlehačem naší spravedlnosti a celé naší buržoazie: tím, že z něj udělá zločince monster, ztělesněním všeho, co je v nich špatné, získají „dobré svědomí“, které používají jako jemný polštář pro svůj spánek Potřebujete noci. >> více

Karneval je v obleku, v Kolíně nad Rýnem, v Mnichově, ale také jinde začnou znovu bít svědomí. Můžeš to udělat? , , ? V době, kdy. , , ? Balls, Redouten, Flirt and Suff - kromě otoku nezaměstnanosti, sebevraždy a hladu? >> více

... církve nejsou na straně unavených a naložených: nejsou to lidé, ale knížecí kostely. Proto neprotestovali, když byli staří lidé, oddělení a malí spořitelé vyvlastněni inflací. >> více

Už jste viděli tele s oběma hlavami? Nebo černoch na veletrhu jíst živé krysy? Nebo ostrá paní, která se objevuje na Norimberském hradě a jejíž panenství je nezničitelné kvůli železu? >> více