... výrazný skript s jeho výhodami a nevýhodami. Pokud to dnes znovu přečteme, zdá se, že mnoho věcí je zastaralé. Nelze však říci, že jde o základní tezi, z níž vycházel: „Křesťanství je kázáno, ale nežije“. >> více

Na 2. Říjen 1946 se poprvé objevil v celovečerní sekci Stuttgarter Zeitung pod nadpisem „Pět minut němčiny“. Chtěl jsem ho použít, i když jen ve formě výdechu šoku (protože papír byl vzácný), psát hněv nad špatným Němcem současníků duše, který jsem denně profesionálně trpěl. Pro tento malý jazykový koutek opravdu chyběl materiál ... >> více

Reklama, jak již kázal Lassalle, je v první řadě odpovědná za podřadnost našich novin. Jak mohou noviny sloužit veřejnému zájmu, který je zároveň v reklamní části k dispozici každému solventnímu soukromému zájmu? Dokonce i socialistický a komunistický tisk věří, že bez této nečisté kombinace nemohou existovat. Pokud by se odvážila, mohla by se omezit v prostoru nebo čase a dovolit, aby byla placena čtenáři spíše než obchodníky. >> více