Hitler jde dopředu

- Yg. 1931, Ne. 50 -

Pan Hitler se připravuje na přistoupení. Ještě jednou káže trpělivým hostům; splatné pogromy musí být trochu odloženy. Určuje svého velvyslance pro zemi, která hledá jeho duši, svatou zemi fašismu: princ Waldeck-Pyrmont má být jeho představitelem v Římě. Posílá pana Rosenberga do Londýna, žádá ho o dobré počasí a oznamuje jeho brzkou návštěvu. A on jde na frontu sám: on mluví sám.

V berlínském hotelu Kaiserhof přijal zástupce britského a amerického tisku a ujistil je, že nacisté nejsou tak zlí jako oni. Například jakmile se dostali na vrchol, chtěli zaplatit soukromý dluh. Pokud jde o dokument z Boxheimu, jednalo se o „práci soukromé osoby, která vznikla za účasti informátora, který je později předal policii“. On, Hitler, je legální, zejména proto, že už máte takřka jednu vládní nohu. Není pochyb o tom, říká, je řada na nás; teď nebo za dva, za pět nebo deset měsíců. Komunistické nebezpečí je podle něj hrozné; můžete být rádi, že jsme tam my nacisté. Ale nebojte se: za naší vlády by SA podle něj neměla být ani policií, ani státními milicemi, měla by sloužit pouze jako „ochrana strany“ jako dříve. Jsou jeho prostředkem obrany proti socialistickému nebo komunistickému povstání. Říká, že to slyšeli, a němečtí dělníci to vzali na vědomí: sám Oberosaf ujistil zahraniční zástupce kapitalistických zájmů, že SA by neměla pochodovat proti kapitálu, ale pouze proti dělníkům. Protože jsou „spolehlivější“ než armáda a policie.

Takže rakouský Hitler (bez státní příslušnosti) navazuje diplomatické vztahy se zahraničními zeměmi, jako by už byl Němcem Duce. Přátelské vztahy se zahraničním kapitálem jsou pro něj důležité; ti do německého proletariátu jsou stěží srdeční.

Podle různých zpráv se zdá být jisté, že Hitler hledal a nacházel v Berlíně kontakt nejen s anglickými a americkými novináři, ale také s centrem a se zástupci „ekonomiky“. Zjevně také vyjednával přímo nebo nepřímo s generálem Schleicherem, kterému nebyl cizí.

Zdá se, že napravo souhlasí. A odešel? Je jednotná fronta v procesu stát se? Připravuje se SPD na odpor?

Ne. Není pochyb o tom, že masy sociálně demokratických pracovníků chtějí pracovat se svými třídními soudruhy na frontě proti fašismu. Ale kdo se ptá na masy? „Welt am Montag“ tvrdí, že muž, který v komunistickém tisku napsal, že se exekutiva strany SPD již rozhodla pro „národní vládu“ od Brauna po Hitlera, vysal zprávu z jeho nečistých prstů.

Severing ale nedoporučil aktivistům svastiky na veřejném setkání (v Lipsku), aby se vzdali svých teroristických metod: „To je jediný základ, na kterém se můžeme dohodnout a který může vést k oživení Německa.“ , pokud ne alianční nabídka?

A „Vorwärts“ 3. prosince ve velkém článku neuváděli, že koalice s Hitlerem by neměla být v zásadě jednoduše odmítnuta. Záleží na tom, jak jsou síly rozloženy v koalici. A nejpozději po čtyřech letech by německý lid měl příležitost zrušit fašismus: prostřednictvím - nových voleb!

Může člověk doufat v takové poznámky, že vůdci SPD najdou rozhodnutí učinit vážné proti fašismu a proti Hitlerovi? Ne. SPD není baštou proti fašismu.

Ohrada, ano, víc než to: jedinou bojovou silou, která je schopna jednat s Hitlerem a jeho zrádným systémem, je dělnická třída. Jejich dohoda však může přijít pouze zdola. Vítězství spočívá pouze v aktivní spolupráci proletářů obou táborů. Na sjednocené frontě proletariátu, pokud budou vydány pouze správné slogany, najdeme nejen socialistické a komunistické pracovníky, ale také stádo neorganizovaných a velkou část křesťanů.

Pokud budou dělníci sjednoceni a uzavřeni, žádný nacistický lid je nezabije. Wie Vytvoření sjednocené fronty je nejdůležitějším a vážnějším problémem naší doby. Možná Hitlerův protivládní útok na kapitál, kapitálově vstřícný, zvedne proletářskou jednotnou frontu před křtem. Pak by jeho existence měla historický význam.

1931, 50 · Max Barth