Schairer se již dozvěděl o záměrech 1950u odprodat se, a když se záležitost 1952 stala akutní, přesvědčil Eberla, že Stuttgart Stuttgart zeitung měl použít 200.000 DM k získání archivu z jeho přebytků ... >> více