Existuje značné množství Němců, jejichž životopisy a životní dílo mají v první polovině tohoto století příkladný význam. Ale na pár se struktura té doby stala tak prominentní a ostře viditelnou jako v Erichu Schairerovi, který zemřel v roce 1956 ve věku šedesáti devíti. >> více