fatherlands

- Yg. 1927, Ne. 10 -

Demokratická strana chce v Říšském sněmu požádat o udělení budoucího německého občanství všem Němcům.

Pojem německého občana ve smyslu státního práva dosud neexistuje. Ve vašem cestovním pase jsou pod „národností“ - pruský, Wiirttemberský, Oldenburg, detskýold a 14 dalších občanů, ale žádný Němec. Pokud k nám chce cizinec přistěhovat, bude si muset vybrat jednu ze zemí 18 k lepšímu nebo k horšímu. Legrační je, že všechny ostatní 17y musí souhlasit. Takže může z. Například pokud žije v Braunschweigu, nestane se Brunswickovým občanem, pokud má Bavorsko nebo Baden něco proti.

Německé říši v tuto chvíli nelze důvěřovat. Ale ten starý cop nenechá dolů! Může někdo v Německu, s výjimkou několika skutečných Bavorů, odmítnout skutečnost, že bude v jeho dokumentech v budoucnu označován jako Němec?

Můžeme tedy předpokládat, že tento přechod do „sjednoceného státu“ bude brzy odvážný do budoucnosti; a že se také připojí pan Petersen z Hamburku a pan Braun z Pruska, kteří chtějí být „unitáři“, ale kteří silně zakazují zasahování „třetí strany“, konkrétně Německé říše, do jejich hraničních sporů.

Budou diplomatická zastoupení německých států zrušena společně? Pruský ministr v Mnichově? Bavorský velvyslanec v Berlíně, bavorský „konzul“ ve Stuttgartu (vzdálenost Stuttgart-Mnichov: 1½ hodiny)? Württembersko, saský velvyslanec v Berlíně atd.? V Berlíně jsou po „Gotha“ 28 „diplomaté“ německých zemí, pouze deset z nich v saské legaci (vzdálenost Drážďany-Berlín: 1½ hodiny).

A pak přijde čas, kdy budou za platby zaplaceny saské bankovky ve Württembersku nebo Baden v Sasku u poštovního pultu nebo u daňového úřadu? Dosud jsou takové „cizí“ peníze odmítnuty, i když je uznává Reichsgesetz a stejně dobré jako Reichsbank.

Nakonec by to bylo ještě jednodušší, jízdenky na země (Bádensko, Württembersko, Bavorsko a Sasko) zcela zrušily.

1927, 10 Rauschenchnabel