Jednání Říšského sněmu

Stenografické zprávy o jednáních Severoněmecké konfederace, celního parlamentu a Říšského sněmu jsou k dispozici nepřetržitě v tištěné podobě od 1867 do 1942 v svazcích 527. Představují jeden z nejdůležitějších zdrojů nedávných německých dějin, ke kterému však bylo obtížné získat přístup z důvodu nepravidelných a rozptýlených registrů a navíc v žádné knihovně zcela chyběly.

Od roku 1997 podporuje DFG digitalizaci zkratkových zpráv v rámci programu „Retrospektivní digitalizace knihovních fondů“. Ve druhém schvalovacím období bylo digitalizováno 1918 svazků (1942 148 stran) pro období od roku 122.580 do roku XNUMX a zpřístupněno na internetu. Bayerische Staatsbibliothek poprvé nabízí kompletní vydání zpráv Říšského sněmu (včetně všech příloh).

Aby se zlepšily možnosti hodnocení zdroje ve srovnání s tištěnou verzí, byly faktografické a řečové registry zaznamenány v plném textu. Kromě toho byla z digitalizovaných biografických příruček, které jsou zaznamenány v plném textu, vytvořena databáze členů Říšského sněmu, která nabízí další přístup ke zdrojovým materiálům.

Digitalizované protokoly naleznete zde:

https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=kurzauswahl&l=de&adr=www.reichstagsprotokolle.de/index.html