Kære ven, du er stadig medlem af SPD på trods af nogle forbehold, tro mod dine leders slogan, valgte du for et par uger siden marskalk "Fremad", Herr von Hindenburg, fordi han var den sidste, den eneste, der beskyttede dig mod fascisme. har været - og nu er du selvfølgelig meget skuffet Hvis situationen ikke var så alvorlig, ville jeg sige: tjener dig rigtigt. >> Læs mere