επανεκτίμηση

Ποιος είναι πάντα η πίστη και η ειλικρίνεια
ασκείται μέχρι τον τάφο,
Το κράτος πήρε αυτό το "μεγάλο" χρόνο
η τελευταία μέρα μακριά.

Σήμερα πληρώνει το χρέος της ευγνωμοσύνης
με ενδιαφέρον και σύνθετο ενδιαφέρον. , ,
Εσείς επίσης έρχεστε, απλώς υπομονεθήτε,
Ο Νονός Κουντς και ο Χίντς!

Καλούπι βιομηχανική βαρόνοι στο Ruhr
είναι ακριβώς όπως το Doorn
και Lindströmπου οδηγούσε στη Σουηδία,
πλήρως αναβαθμισμένο.

Selbst LüttwitzαυτόKappte ήρωας,
παίρνει από την μισητή κατάσταση
- non olet - πολλά χρήματα
για την υψηλή προδοσία του.

Μόνο όταν τα πανιά είναι γεμάτα,
τότε έρχεσαι κι εσύ.
Αλλά επειδή υπάρχουν τόσα κουρέλια
κανείς δεν μπορεί να πει πότε!

1927, 3 ρέγγα σπυρίδων