Χίτλερ. Εκεί πιστεύουν ότι βρίσκουν ικανοποίηση πρώτα απ 'όλα για τις προσωπικές τους ευχές. Όσον αφορά τους αριθμούς, τι σημαίνει το προσάρτημα του Hugenberg, του Seldtes ή ακόμα και του Papen στο Brown Army του Duce; Η έλξη του μεγαλύτερου μπλοκ θα αποδειχθεί και πάλι. Ποιος έχει, δίνεται. >> Διαβάστε περισσότερα