Ο συμβιβαστής κυριαρχεί σήμερα στην κατάσταση. Wrr έχουν το χρόνο των μισών μέτρων. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει κάποιος ριζοσπαστισμός για το κοινό, αλλά με προσεκτικότερο έλεγχο δεν είναι τόσο κακό. είναι συνήθως μόνο ένας ριζοσπαστισμός των λέξεων. >> Διαβάστε περισσότερα