Σύμφωνα με την εθνικιστική ιδεολογία, το «σπίτι» των ανθρώπων αποτελείται από πλατύτητες στις οποίες τα μέλη των πατριωτικών συλλόγων μπορούν να περιπλανηθούν. Όποιος δεν συμμετέχει ανήκει στις εκριζωμένες μάζες και είναι ουσιαστικά μη Γερμανός. >> Διαβάστε περισσότερα