Από την πρόθεση να πουλήσει Schairer είχε ήδη μάθει 1950 και 1952 όταν το θέμα έγινε οξεία, θα μπορούσε να πείσει Eberle ότι η «Stuttgarter Zeitung» από τα πλεονάσματά τους θα πρέπει να παρέχει 200.000 γερμανικά μάρκα για την απόκτηση του αρχείου ... >> Διαβάστε περισσότερα