... ένα έγγραφο ιστορικής σημασίας: μνημόνιο του Matthias Erzberger σχετικά με τις "Κατευθυντήριες γραμμές για την ανασυγκρότηση της γερμανικής οικονομικής ζωής", το οποίο ολοκλήρωσε λίγο πριν τη δολοφονία του (τέλος Αυγούστου 1921). >> Διαβάστε περισσότερα