Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός Γερμανών, των οποίων το βιογραφικό σημείωμα και το έργο της ζωής έχουν υποδειγματική σημασία για το πρώτο μισό αυτού του αιώνα. Αλλά για λίγους, το ύφασμα εκείνης της εποχής γίνεται τόσο εμφανές και ορατά όσο και στον Erich Schairer, ο οποίος πέθανε στο έτος 1956 στην ηλικία των εξήντα εννέα. >> Διαβάστε περισσότερα