Δεδομένου ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η μόνη γερμανική ενοχή για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα ήταν εξαιρετικά πρακτικό να διαπραγματευτεί μια απαλλαγή δεύτερης κατηγορίας για τη Γερμανία τουλάχιστον για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με τις άλλες τέσσερις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, «λόγω ενός συγγνώμου λάθους απαγόρευσης» Δυστυχώς, η τελευταία έρευνα δείχνει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία. >> Διαβάστε περισσότερα