literatuur

Velen hebben een fijn puntig, opvallend, ontstekend aforisme achter hun voorhoofd. Op weg naar de tong wordt er een omslachtig en saai essay van. Hij schrijft het op - en er is een dikke tome, plat, ondiep, van voren naar achteren alleen waterige bouillon.

1927, 6 Ix