Volgens de nationalistische ideologie bestaat het "huis" van de mensen uit gemeenplaatsen waarin de leden van de patriottische verenigingen mogen ravotten. Iedereen die niet meedoet, behoort tot de ontwortelde massa en is in wezen on-Duits. >> lees meer