Niemcy

Z oddaniem słyszysz, co mówi poeta:
Historia świata jest światowym sądem.
Dopiero wtedy nie lubisz słów,
kiedy euch werdykt opowiada historię.

1923, 31 ER

Dziś jest tylko jeden „ciemny” kontynent, czyli Europa. Powinieneś wysłać misjonarzy.

1922, 13 Mauthe