Redakcja 1932

Mała kronika umieszczająca artykuły redakcyjne w kontekście historycznym

15 stycznia: Ponad sześć milionów ludzi Niemcy bezrobotnych.

26 stycznia: Wystąpienie Hitlera przed klubem przemysłowym w Düsseldorfie

25 lutego: Adolf Hitler uzyskuje Obywatelstwo niemieckie.

13 marca: w pierwszym głosowaniu wybory prezydenckie wygrywa zasiedziały Paul von Hindenburg wyczyść wcześniej Adolf Hitler, ale po prostu brakuje absolutnej większości.

10 kwietnia: Paul von Hindenburg staje się ponownie niemieckim w drugim głosowaniu z 53% głosów Prezydent Rzeszy wybrany.

13 kwietnia: zakaz SA i SS w Niemczech przez ministra Wilhelm Groener w rządzie Brüning wyposażony. Kosztuje sympatię kanclerza do prezydenta Rzeszy Paula von Hindenburga i jest zatwierdzony przez rząd w czerwcu Franz von Papen anulowane ponownie.

13 maja: rezygnacja Reichswehry i ministra spraw wewnętrznych Wilhelm Groener

30 maja: Kanclerz rezygnuje Heinrich Bruning

9 lipca: Rząd niemiecki pod rządami Franza von Papena przybywa na koniec Konferencja w Lozannie koniec im Traktat Wersalski nałożone świadczenia naprawcze. Opozycja w Reichstag uważa, że ​​wynik negocjacji jest niewystarczający.

17 lipca: o godz Altona Blood Sunday, strzelanina między komunistami, narodowymi socjalistami i policją, 18 osób zostało zabitych, a 285 rannych.

20 lipca: na tzw pruski zamach jest inicjowany przez kanclerz Franz von Papen poprzez nagły wypadek i głoszenie wojska stan wyjątkowy wykonawczy rząd pruski pod przewodnictwem Otto Braun, uznane za przestarzałe.

25 lipca: Polska i Związek Radziecki są zamknięte pakt o nieagresji.

31 lipca: po wybory ogólnie reprezentuje NSDAP po raz pierwszy najsilniejsza frakcja.

12 września: kanclerz z Papen jest obalony przez wniosek o braku zaufania i Reichstag Prezydenta Rzeszy Hindenburg rozpuszczenia.

12. październik: konkordat zwischen dem Stolica Apostolska i Baden

6 listopada: wyborach do Reichstagu, Utrata głosów narodowych socjalistów

17 listopada: rezygnacja do Hindenburg poparł kanclerz Franz von Papen

20 listopada: Z Industrielleneingabe W Hindenburgu 20 przedstawicieli biznesu wzywa Hitlera na stanowisko kanclerza.

29 listopada: Francja i Związek Radziecki zawierają pakt o nieagresji.[1]

3 grudnia: Kurt von Schleicher jest z Hindenburg zum kanclerz mianowany i wraz z utworzeniem nowego prezydencki pouczony później Franz von Papen wcześniej o odwołaniu koalicji przez SPD i Zentrum zawiodło.

8 grudnia: rezygnacja Gregora Strassera ze wszystkich biur imprezowych