Dwie litery

„Z całego serca pragnę wyrazić szczególną cześć i wdzięczność waszemu koledze, panu NN, za jego artykuły, które od czasu do czasu ukazują się w waszej cenionej gazecie, które są dla mnie tak cenne. Te artykuły są dla mnie prawdziwymi skarbami. Jakie bogactwo daje tym, którzy są w stanie postępować zgodnie z jego uwagami! ”

„W przypadku niedzielnej gazety życzę następującego Nowego Roku: proszę oszczędzić nam w przyszłości poglądów pana NN!”