edebiyat

Birçoğunun alnının arkasında sivri uçlu, çarpıcı, tutsak bir tutuculuk var. Dil yolunda ondan hantal ve sıkıcı bir kompozisyon haline gelir. O aşağı yazar - ve önden arkaya sadece sulu suyu, kalın, düz, sığ bir tome vardır.

1927, 6 Ix