Almanya'da Devrimler

"Alman Devrimi" terimi, genellikle tarihin bizimle yazan ve bunun ilk önce vatandaşların tarihi ile ilgili olduğuna dair bir gösterge olan 1848 / 49’in başarısız burjuva devrimi anlamına gelir. İmparatorluk'ta hala yıllarca yasaklanan devrimci bir parti olan Alman Sosyal Demokrasisi tarafından hazırlanan işçilerin bir devrimi de vardı. Sebastian Haffner SPD'nin 1918 / 19 devrimi hakkında, zahmetli biçimde yetiştirilmiş kendi çocuğunu, kendi temelini öldüren bir katil olarak yazıyor. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve binlerce insan katilleri adalete teslim edilmeden öldü. O sırada, SPD Hartz IV yasalarına göre daha fazla seçmen kaybetti.

Böylece, 1918 / 19’i takip eden yıllarda, Alman işçi hareketinde Hitler ve NSDAP’in muhtemelen hiçbir zaman iktidara gelmeyeceği bir bölünme yaşandı. Bu bölünme bugüne kadar aşılmaz, bu yüzden derin her iki taraftaki acı sokuyor.

Michael Zachcial

Web sitesi https://www.deutsche-revolution.de/ Almanya'daki devrimlerin tarihini, kaynak metinler, şarkılar, broşürler, mekanlar, biyografiler üzerinden izlemek istiyor.