Drahý příteli, stále jsi členem SPD, navzdory určitým výhradám, v souladu se sloganem tvých vůdců, jsi před několika týdny zvolil maršála „Vpřed“ Herra von Hindenburga, protože on byl poslední, jediný, kdo tě chránil před fašismem byl - a teď jste samozřejmě velmi zklamaní. Pokud situace nebyla tak hrozná, řekl bych: slouží vám správně. >> více

Hlavní roli mezi mnoha podřadnostmi a dalšími komplexy, na nichž je postaven pohled na turecký svět, jsou obavy ze stabilizace mužské sexuální nadvlády. Křesťansko-německé manželství je naléhavě blízké srdci nacionalistických socialistů, protože v něm muž má knihu ve své ruce ve všech ohledech. >> více

Na podzim roku 1917 byl Krause s rezervním plukem na západní frontě a toužebně čekal, ale s určitou jistotou na časnou dovolenou, protože podepsal, i když s těžkým srdcem, válečnou půjčku na dvě stě marek, známý „neprůstřelný papír“. >> více

Goethe, který se může dobře zařadit mezi „bezbožné“, byl hořkou nenávistí k zvonům. Nazval to „nesnesitelným dítětem“; mluví ve Faustovi o „zatraceném zvonění“, o „zatraceném Bim-Bam-Bimmel“. >> více