Redaktion 1922

Lille kronik for at placere redaktionerne i den historiske sammenhæng 

3. April: Joseph Stalin bliver generalsekretær for CPSU.

16. April: Rapallo-traktaten mellem Tyskland og Rusland. Begge lande refunderer ikke krigsomkostningerne og skaderne.

Juni: Hitler er dømt til fire ugers fængsel for sine betændende taler.

20. juni: Øvre Schlesien bliver afgivet til Polen af ​​det tyske imperium.

24. juni: Den tyske udenrigsminister Walther Rathenau bliver myrdet af nazisterne.

1. august: Erklæringen fra briterne Lord formand for Rådet Arthur Balfourhvorefter Storbritannien kun så meget erstatning fra Tyskland og krig gæld fra hans tidligere allierede ville kræve, hvor nødvendigt at betjene sin egen krigsgæld til De Forenede Stater.

11. august: Reichs præsident Friedrich Ebert bestemmer det Tyskernes sang til nationalsang af Tyske imperium.

4. oktober: I Genève-protokoller er den tilslutning forbud til Tyskland igen accepteret af Østrig. Til gengæld får Østrig at gøre med hyperinflation efter Første verdenskrig 650 Millioner guldkroner fra et lån fra Folkeforbundet.

28. oktober: Mussolini Marts på Romder også bragte ham til magten den 31. oktober.

30. december: Grundlæggelse af Sovjetunionen