forfattere

Interaktiv fortegnelse over forfattere, hvis bidrag kan findes på dette websted. Disse er ikke kun forfattere af Sonntags-Zeitung, men også forfattere, der skrev artikler om Erich Schairer, hans Sonntags-Zeitung og dens historiske kontekst (Kaiserreich, verdenskrig, revolution, Weimar republik, beslaglæggelse af fascisme osv.) har.

Skriftstørrelsen korrelerer med antallet af artikler. Ved at klikke på navnene vises de tilsvarende artikler.

(Ja, det er sandt, der er ingen forfattereinnen at finde under ...)