Er is een aanzienlijk aantal Duitsers wiens curriculum vitae en levenswerk een voorbeeldige betekenis hebben voor de eerste helft van deze eeuw. Maar voor enkelen wordt het weefsel van die tijd zo prominent en scherp zichtbaar als in Erich Schairer, die stierf in het jaar 1956 op negenenzestigjarige leeftijd. >> lees meer