De afgelopen maanden zijn een aantal automobilisten die verantwoordelijk waren voor verkeersongevallen veroordeeld tot harde gevangenisstraffen. En misschien vroegen sommige krantenlezers zich hierover af of hadden ze in het geheim zelfs spijt van de veroordeelden, afhankelijk van hun houding. Maar ten onrechte. Omdat het hier alleen om de Duitse vorm van een gevecht gaat ... >> lees meer

De Duitse Rijksdag staat op de 21. Maart was samengekomen met een onbekende ceremonie: zichzelf begraven. Het verhaal is rijk aan ironie. Maar een parlement dat zichzelf op deze manier uitschakelt, een parlementaire gesanctioneerde dictatuur als de huidige Duitser: dit is echt geen alledaagse gebeurtenis. >> lees meer

De overwinning van de swastika in Duitsland op de 5. Maart is de overwinning van een ongekende bekwame propagandacampagne. Als nu, zoals men hoort, een speciaal propaganda-ministerie zou worden opgericht voor een van de hoofdonderzoekers van de nationaal-socialistische verkiezingscampagne, de heer Goebbels, zou dat een duidelijk bewijs zijn van de betekenis die de regering zelf hecht aan een virtuoos instrument , >> lees meer

Wanneer deze lijnen ter perse gaan, heeft de "nationale revolutie" het verkiezingsresultaat van de 5 gevolgd. Maart evenzo afgedwongen als de opstand 1918 na de militaire nederlaag. Op dat moment stak geen hand in Duitsland op om het rijk te verdedigen. Ook deze keer ging het op dezelfde manier. De dragers van de Republiek Weimar hebben erkend dat dit tijdperk voorbij is. >> lees meer

Lijkt het mij alleen maar zo, of heeft de nieuwe Duitse kanselier echt deze opvallende gelijkenis met Wilhelm II van Hohenzollern? ... wie zich tegen hem verzette, hij wilde hem verpletteren (bijv. De slechte sociaal-democraten); hij was van plan zijn volk naar glorieuze tijden te leiden; hij was de vredeskeizer en gleed toen in een oorlog. (En hij verloor de oorlog.) >> lees meer

Het is tragisch dat men vandaag tot het proletariaat moet prediken wat een burgerlijke politicus ongeveer 25 jaar geleden zei, dat wil zeggen in een tijd dat er nog geen fascisme was en onder een systeem dat vergeleken met vandaag bijna 'parlementair' is. 'Ik zou kunnen bellen. In zekere zin kan er sprake zijn van een "dialectische" tragedie. Stelling: De hele situatie vereist absoluut proletarische eenwording. Antithese: deze overeenkomst is op dit moment onmogelijk. >> lees meer

Hitler. Hier geloven ze vooral tevredenheid te vinden voor hun privéwensen. In termen van aantallen, wat betekent de appendix van Hugenberg, Seldtes of zelfs Papen voor het Brown Army of the Duce? De aantrekkingskracht van het grootste blok zal zich opnieuw bewijzen. Wie heeft, wordt gegeven. >> lees meer

Ik heb het altijd gezegd (maar luistert er iemand naar een oude man?). En nu is het zover: Duitsland is in een staat van ontwaken. Ervaring om niet te zeggen! >> lees meer